Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen, St. Thomas og St. Jan: Landslister for St. Jan

Beskrivelse

Serien indeholder landslister for St. Jan fra perioden 1728-1739. En landsliste er en årlig fortegnelse, som anvendtes til beregning og opkrævning af kopskatter (personskat) og grundskatter. Efter Kronens overtagelse af Dansk Vestindien i 1755 blev disse fortegnelser kaldt Matrikler. Landslisterne indeholder oplysninger dels om husstanden (antal frie og slaver, samt køn) og dels om plantagerne (størrelse og anvendelse). Desuden optræder navnet på ejeren af plantagen. Landslisterne er organiseret geografisk i distrikter, kaldet kvarterer. Imidlertid ændrede antallet af kvarterer sig gennem tiden på St. Thomas og St. Jan (i modsætning til på St. Croix) og dertil er kvarterets navn ikke nødvendigvis angivet i hver eneste årgang af landslisterne.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/matrikler-og-landslister.pdf

Billedet er et udsnit af et kort over St. Thomas fra 1719. Gerard van Keulen, Nieuwe en aldereerste Afteckening van 't Eyland St. Thomas. Amsterdam, 1719. Ejes af Det kongelige Bibliotek (se http://images.kb.dk/present?id=dk000991 )

OmfangDokumenter: 808, Godkendte: 14
Gennemført

Transskriptioner

2%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1728 - 1733 516 Klar til indtastning 0 6 522
1737 - 1739 278 Klar til indtastning 0 8 286