St. Thomas og St. Jan guvernement mm., St. Jan Landfoged: Politiretsprotokoller

Beskrivelse

Serien indeholder protokoller ført ved politiretten på St. Jan i perioden 1818-1904. I politiretsprotokollen blev indført referat af, hvad der blev sagt i politiretten under forhør optaget i forbindelse med retssager. Politiretten tog sig af mindre alvorlige kriminalsager, f.eks. slagsmål, injurier, og herunder også sager vedrørende slaver. Dermed giver politiretsprotokollerne indblik i dagligdagens konflikter i det dansk-vestindiske samfund, og hvad både frie og slaver sagde, når de enten var anklaget eller blot vidnede i en retssag.

Indtastningen af Politiretsprotokollerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3661, Godkendte: 159
Gennemført

Transskriptioner

2%

English translations

2%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1818 - 1825 98 Klar til indtastning 0 5 99 Klar til indtastning 0 4 103
1825 - 1832 188 Klar til indtastning 0 5 188 Klar til indtastning 0 5 193
1832 - 1841 183 Klar til indtastning 0 6 183 Klar til indtastning 0 6 189
1841 - 1851 135 Klar til indtastning 0 6 135 Klar til indtastning 0 6 141
1851 - 1855 189 Klar til indtastning 0 7 189 Klar til indtastning 0 7 196
1855 - 1862 332 Klar til indtastning 0 7 332 Klar til indtastning 0 7 339
1862 - 1865 283 Klar til indtastning 0 6 283 Klar til indtastning 0 6 289
1865 - 1868 475 Klar til indtastning 0 6 475 Klar til indtastning 0 6 481
1868 - 1871 186 Klar til indtastning 0 7 186 Klar til indtastning 0 7 193
1871 - 1875 464 Klar til indtastning 0 7 464 Klar til indtastning 0 7 471
1875 - 1885 608 Klar til indtastning 0 9 608 Klar til indtastning 0 9 617
1885 - 1904 440 Klar til indtastning 0 9 440 Klar til indtastning 0 9 449