St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på St. Thomas politikontor i perioden 1804-1891. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3518, Godkendte: 126
Gennemført

Transskriptioner

4%

English translations

0%
Projekt
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1804 - 1812 104 Klar til indtastning 183 5 292 Klar til indtastning 0 0 293
1812 - 1821 369 Klar til indtastning 0 4 373 Klar til indtastning 0 0 373
1825 - 1826 130 Klar til indtastning 0 5 135 Klar til indtastning 0 0 135
1827 - 1829 291 Klar til indtastning 0 4 295 Klar til indtastning 0 0 295
1829 - 1832 282 Klar til indtastning 0 6 288 Klar til indtastning 0 0 288
1832 - 1838 342 Klar til indtastning 0 10 352 Klar til indtastning 0 0 352
1838 - 1842 222 Klar til indtastning 0 4 226 Klar til indtastning 0 0 226
1844 - 1848 230 Klar til indtastning 0 7 237 Klar til indtastning 0 0 237
1854 - 1857 92 Klar til indtastning 0 6 98 Klar til indtastning 0 0 98
1858 - 1863 288 Klar til indtastning 0 15 303 Klar til indtastning 0 0 303
1863 - 1876 289 Klar til indtastning 0 8 297 Klar til indtastning 0 0 297
1876 - 1883 300 Klar til indtastning 0 9 309 Klar til indtastning 0 0 309
1883 - 1891 269 Klar til indtastning 0 43 312 Klar til indtastning 0 0 312