St. Thomas og St. Jan guvernement mm., St. Jan Landfoged: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på St. Jans politikontor (landfogedens kontor) i perioden 1829-1892. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 1419, Godkendte: 30
Gennemført

Transskriptioner

2%

English translations

0%
Projekt
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Vis alle serier
Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1829 - 1836 188 Klar til indtastning 0 7 195 Klar til indtastning 0 0 195
1836 - 1840 139 Klar til indtastning 0 8 147 Klar til indtastning 0 0 147
1840 - 1847 348 Klar til indtastning 0 7 355 Klar til indtastning 0 0 355
1847 - 1892 714 Klar til indtastning 0 8 722 Klar til indtastning 0 0 722