Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted: Stambogsblade for menige

Beskrivelse

Serien indeholder blade fra stambogen (oversigten) over menige ved Det Vestindiske Gendarmerikorps på St. Croix for perioden ca. 1914-1916. I stambogen er angivet soldatens navn, fysiske kendetegn, fødselsdag, fødested, lægdsrullebetegnelse mv. Gendarmeriet var et halvmilitært korps, der både fungerede som politi og militær på øerne.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Billedet forestiller gendarm nr. 66, 1916-17, E. Hansen fra det kongelige dansk-vestindiske gendarmeri. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000027264.

OmfangDokumenter: 111, Godkendte: 111
Gennemført

Transskriptioner

100%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1914 - 1916 0 0 111 111