Vestindiske Rekruttering: Soldaterbøger (Lister over anhvervede rekruter)

Beskrivelse

Serien indeholder soldaterbøger, dvs. lister over soldater hvervet i Danmark til hærstyrken i Dansk Vestindien i perioden 1799-1916. Indtil 1872 hed de "Lister over anhvervede rekruter". Listerne indeholder oplysninger om den enkelte soldats navn, rang, dato for hvervning eller udsendelse, om vedkommende kom fra et dansk kompagni, hvornår og hvordan vedkommende forlod tjenesten igen m.m.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/soldaterboeger-lister-over-anhvervede-rekruter.pdf

Billedet forestiller de vestindiske troppers uniformer, som de så ud omkring 1761. Udsnit af ”Die Königl. Trouppen in West-Indien”, i Carl Bertram, Vorstellung der sämtlichen Königl. Dänischen Armee, Kbh. 1761. s. 73. Ejes af Det kongelige Bibliotek (se: http://www.kb.dk/e-mat/dod/11342801495D.pdf )

OmfangDokumenter: 713, Godkendte: 713
Gennemført

Transskriptioner

100%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1799 - 1872 0 0 372 372
1873 - 1916 0 0 341 341