Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted: Mandskabsruller for Gendarmerikorpset

Beskrivelse

Serien indeholder mandskabsruller (lister over mandskabet) for gendarmerikorpset i perioden 1907-1917. Rullen er en årlig liste over alle de soldater, officerer såvel som menige, der var indrulleret i korpset. I rullen er angivet soldatens navn, rang og den fastsatte tjenestetid. Gendarmeriet var et halvmilitært korps, der både fungerede som politi og militær på øerne.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/mandskabsruller-for-gendarmerikorpset.pdf

Billedet forestiller gendarm nr. 66, 1916-17, E. Hansen fra det kongelige dansk-vestindiske gendarmeri. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000027264.

OmfangDokumenter: 398, Godkendte: 398
Gennemført

Transskriptioner

100%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1907 - 1917 0 0 398 398