Vestindiske Regering: Menighedsindberetninger om fødte, St. Croix

Beskrivelse

Serien indeholder indberetninger fra de forskellige menigheder på St. Croix om fødte (døbte) i perioden 1841-1909. Udover navnet på menigheden, dåbsdatoen og barnets navn indeholder indberetningerne også faderens og moderens navn, samt ofte også angivelse af deres bopæl, religion og navnene på eventuelle gudmødre og – fædre.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/menighedsindberetninger-om-foedte.pdf

Billedet forestiller den romersk-katolske St. Peter og Paul kirke i Charlotte Amalie, St. Thomas, ca. 1881. Farvelagt tegning af Frederik Visby. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000035618.

OmfangDokumenter: 4190, Godkendte: 90
Gennemført

Transskriptioner

2%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1841 - 1846 841 Klar til indtastning 0 17 858
1847 - 1857 727 Klar til indtastning 0 15 742
1858 - 1863 530 Klar til indtastning 0 15 545
1873 - 1884 623 Klar til indtastning 0 6 629
1885 - 1890 773 Klar til indtastning 0 6 779
1891 - 1909 606 Klar til indtastning 0 31 637