Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 338
Barnets navn Christian Wilhelm
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 09-11-1813
Undernr: 830
Døbt (dd-mm-åååå) 13-11-1813
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 30-11-1813
Morens navn Ellen Andersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret efter Begjering til Moderen Ellen Andersdatter, 1814 den 21 Nov indfandt Moderen sig og tilkjendegav at hun nu agtede sig til Randers med sit Barn, hvor hun for det første ventede at forblive i Vinter hos en Familie, et Sødskende Barn navnlig Peder Nielsen: Og blev det hende pålagt at melde hertil i Jan Maaned om Barnet levede og om hun kom tilbage, da hun ellers maatte vente at Barnet blev udslettet. -bogen beholdt hun for at [kanikkelæses] til en Barbeer hos hvem hun havde været, og som skulde besørge hendes [kanikkelæses] 1816 den  Septbr skrevet fra Aalborg, hvor hun nu havde sit Ophold, og sendt Præsten til Rudolphi Kirke H: Hennebergs Attest om at Barnet levede, hvorhos hun var [kanikkelæses] at faae det Tilbagestaaende af Betalingen til Barnets 3die Aar og dets Døbeseddel tilsendt; Hun forespurgte ved denne Lejleighed om hun ikke ved at ansøge Hs.M. om længere Betaling, kunne vente at erholde dette. Den 1 Octbr sv. Nei - men i øvrigt opfyldt hendes Begjering. 1816 den 9de November udtagen.
Andre Bemærkninger 1827 den 11 Dec meldte ovenanførte Christian Vilhelm sig om sin Døbeseddel som han behøvede til sin Konfirmation
Barnet
Nr 339
Barnets navn Ane Elisabeth
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 20-11-1813
Undernr: 863
Døbt (dd-mm-åååå) 20-11-1813
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 30-11-1813
Morens navn Cicilie Marie Nielsen
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret efter Begjering til Moderen Cicilie Marie Nielsen, paa Hjørnet af Borgergaden og Dronningens Tvergade No 120, 2 Sal til Gaden hos hendes Broder Tømmersvend Nicolai Nielsen. 1816, d. 23 Novbr. udtagen