Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 14
Barnets navn Rasmus
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 31-12-1808
Undernr: 1113
Døbt (dd-mm-åååå) 31-12-1808
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 14-01-1809
Død (dd-mm-åååå) 18-03-1809
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Slagtersvend Niels Jensens Hustrue i Borgergaden No 165. Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl. Pleiemoderen med Die. 1809 den 18 Martii - Død.
Andre Bemærkninger 1809 Martz 4 - til Klæder --- 0 - 64 sk Martz 18 underholdt à 6 6/7 sk i 64 Dage.
Barnet
Nr 15
Barnets navn Frederike Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 05-01-1809
Undernr: 13
Døbt (dd-mm-åååå) 07-01-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 14-01-1809
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Sandfører Ole Nielsens Hustrue i Store Kongensgade No 266. Barnet efter Udseende frisk, men har 2 sammenvoxne Tæer paa begge Fødder. Plejemoderen med Die. 1820 den 2 Feb indfandt sig nærv. Barns Plejemoder Smedesvend ved Holmen Niels Christensen i Krokodillegaden No 14. Hun tilkjendegav at have havt Barnet fra det var 10 Dage gammel - at dets Moder nok saae til det i de første 1½ aar, men siden er hun udebleven og formodes det at hun er død. Gjort Plejemoderen opmærksom paa at Moderen nok har meldt sig til et andet Barn, neml et som er kadet Nicoline og udsat under No 332 i 1817 - hun da har navngivet sig Ane Marie Petersen, og meldt at være i Egteskab med Matros af 2  Div Johan Peter Christensen - svarede hun at det ville hun undersøge. Imidlertid da det synes mistænkelig at være rigtig hvad hun havde foredraget tilbød jeg hende en Accordt, i følge hvilken hun ikke alene fik Betaling til 1 April, men endnu 8 Rbr for Overtagelsen, hvorimod hun lovede ei at ville henvende sig til Fattigvæsenet om Understøttelse til Barnet.
Andre Bemærkninger 1809 Sep. 1 - tillagt 8 sk ugtl. Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 s i 352 Dage                                   à 1 1/7 sk i 122 Dage