Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Adam Anton Kühlmann
Født (dato) 26. Marts 1828
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Grænsegendarm
Afdeling (f.eks Regiment) Det Holstenske Grænsegendarmeri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Oberwächter
Nuværende bopæl Friedrichberderstrasse Nr 20, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Ikke berettiget
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen hochgeneigtigt mir die von Hs Majeststet gestiftete Kriegsmedaille verleihen zu wollen. Adam Anton Kühlmann Oberwächter Adresse:  Oberwächter Kühlmann, Friedrichsberderstrasse Nr 20, Altona født 26. Marts 1828 i Kjærbølling By, Bredsten Sogn, Veile Amt. Fra 22. September 1857 til 31de December 1859 ubereden og fra 1. Januar 1860 til 1. Decbr 1866 bereden Gendarm i det holstenske Grænse-Gendarmeri, ifølge hans Afskedsbeviis. Uberettiget, tilgaaet ? Bataillonen den 27 Januar 1851 fra Nyborg Exercerskole. Otto Schøning Fra holstensk Grænsegendarmeri haves fra 1864 intet særligt Regnskab, enkelte Gendarmer findes optagne i det slesvigske Grændsetoldgendarmeri i Marts 1864, men han ikke. Ordonnantscorpset? I det ved Generalstaben beroende Krigsarchiv findes kun for 2den Divisions og 8de Brigades Vedkommende Lister over de ved Staben tjenstgjørende Ordonnantser, og blandt dem er Kühlmann ikke opført Åhman
Dine bemærkninger til ansøgningen