Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jes Jessen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Midlertidig Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) 8. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Maskinmester
Nuværende bopæl Kleiner Kohberg, Kiel
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Bramhelft
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Ifølge det høie Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1. Februar d.A. tillader Undertegnede sig herved at indgive Begjæring om Erholdelsen af Erindrings-Medaillen for Felttoget 1864. Supplicanten, Jes Jessen, deltog i Felttoget 1864 som midlertidig Corporal i 8. Regiments 4. Kompagni, er tydsk Undersaat og bosiddende i Kiel. Grunden hvorfor jeg ikke tidligere har indgivet mit Andragende er den, at jeg først for kort Tid siden er kommet hjem fra en længere Udenlandsreise, og det høie Ministeriums Bekjendtgjørelse saaledes først nu er kommen til min Kundskab. Da det er mit inderlige Ønske at komme i Besiddelse af dette Erindringstegn for at have deeltaget i Kampen for Fædrelandet, beder jeg underdanigst om Opfyldelsen af denne min Bøn. Kiel, d. 1. Novbr. 1876. Underdanigst Jes Jessen Maskinmester Kleiner Kohberg 21, Kiel Berettiget Bramhelft