Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Frederik Vilhelm Arnoldi
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Premierløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Linjeinfanteribataljon i 1848-50, Ingeniørkorpset i 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Pensioneret Premierløjtnant
Nuværende bopæl Altona, Steinstrasse Nr. 30
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848 og 1864
Sagsbehandlers underskrift Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet.    Undertegnede pensioneret Premierlieutenant J.F.V. Arnoldi, ønsker at erholde den ved allerhøieste Resolution stiftede Erindringsmedaille for dem der haver deeltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864.    Til Oplysning tillader jeg mig underdanigst at anføre:    Johan Frederik Vilhelm Arnoldi     Pensioneret Premierlieutenant af Linien. 1848-50  Ved Udmarschen 1848 Commandersergeant i 9. Linie Inftr. Bataillon, senere forfremmet til Secondlieutenant og Premierlieutenant ved samme og som saadan - i de tre Krigsaar - deltaget i alle den 9 Linie Inftr. Bataillons Slag og Fægtninger. 1864 Frivillig indtraadt og ansat ved Pladscommandantskabet i Odense som Adjudant - tjenestgjørende ved Commandantskabet i Fredericia tjenestgjørende ved Ingeniørcorpset i Fredericia - Compagnicommandør ved Arbeidsbataillonen paa Als -  Commandør for den paa Als efterladte 6. Afdeling indtil Øernes Indtagelse
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 4