Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Frederik Vilhelm Arnoldi
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Premierløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Linjeinfanteribataljon i 1848-50, Ingeniørkorpset i Fredericia i 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Pensioneret Premierløjtnant
Nuværende bopæl Altoni, Steinstrasse Nr. 30
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848 og 1864
Sagsbehandlers underskrift Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet.    Undertegnede pensioneret J.F.V.Arnoldi ønsker at erholde den xxxx stiftede Erindringsmedaille for xxx Kampen for Fædrelandet 14848-50 og 1864    Til Oplysning tillader jeg mig at anføre:    Johan Frederik Vilhelm Arnoldi    Pensioneret Premierlieutenant 1848-50
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 4 kopien mangelfuld, er erstattet af følgende side