Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Henrik August Carl Bloch
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 12. og 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Bromester
Nuværende bopæl Bevencau pr Kiel
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1849
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen ved Stillingen ved Slesvig indtil Liniebatll. blev commanderede hjem, og jeg maatte da udgive Kommandoen over 3die Kompa. og afgaa til 3die Res. Batl. i Casel og hermed Reserve til Slesvig. I Foraaret 1851 blev jeg comanderet til Broginering ved Slesvigs Omegn og efter at have udleveret min Tegning og Beskrivelse til Brigaden i Husum den 1ste Januar 1852 meldte jeg mig til Tjeneste ved Batl. i Bredsted hvor jeg forblev indtil xxtækningen og Hjempermiteringen af min Batl i 1852. I Foraaret var jeg bleven udnævnt til ? Premierlieutenant efter omtrent i 2 Aar i Feldten at have været den ældste Secondlieutenant i det Danske Infanteri. Den 11te April 1854 blev jeg efter Opfordring af det Slesvigske Ministerium der jeg alt i 1850 havde erholdt Krigsministeriets Tilladelse til at søge Civil Ansættelse i ? ansat i mit endnu indehavende Embede ved Broen til Bevencau ved Eider Kanalen og hvor min Afsked i Naade af Krigstjenesten blev mig senere tilsendt, og inden jeg erholdt den og kort efter min Ansættelse hersteds blev en fastdeel af mine Eftermænd udnævnte til xxx Premierlieutenanter. Da jeg nu furuden nogen Gigt og andre Svagheder som følge af Feldtlivets Anstrengelser ikke har opnaaet noget Udmærkelse inu beder jeg ærbødigst at Erindringsmedaillen for 1848-50 bliver mig tilstillet, thi at jeg i 1864 blev taget tilfange og medslæbet i 14 Dage, kan vel ikke betragtes som Deeltagelse i Krigen. Underdanigst Henrik Bloch afsk. Prem.Lieut. og Bromester til Bevencau 
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3