Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Henrik August Carl Bloch
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 13 og 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 5
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Bromester
Nuværende bopæl Bevencau pr Kiel
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1849
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet Frierich August Carl Bloch Afskediget Premierlieutemamt af den Danske Krigsreserve, Bromester til Bevercau pr Kiel, beder om at erholde Erindringsmedaillen for 1848 og 50. Undertegnede tager sig herved ifølge det høie Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1ste Febr. d.A. den underdanigste Frihed at bede om at erholde Erindringsmedaillen for 1848-50. Da Krigen brød ud i 1848 og Reserve Bataillonerne skulde oprettes og da jeg tidligere havde gjennemgaaet Underofficeers og det Gymnastiske Instituts Kompagnilærer Skoler, meldte jeg mig som født Slesviger og Frivillig til Tjeneste og blev da ansat ved 5te Res. Bataill. 1ste Comp, som Sergeant Nr 5. Som saadan var jeg tilstede ved Kampen paa Leerbek Mark da Hr Majestæt høisalig Kong Frederik den Syvende udlovede Medaillon.  Om Efteraaret blev jeg tillige med flere commandert paa Komandoskolen og efter som Nr 19 bestaaet Examen udnævnt til Secondlieutenant i Krigsreserven, samt efter eget Ønske ansat ved 13de Batl.. Efter Ullerup Afairen blev jeg afgiven til 2den Forstærknings Batl. hvormed jeg deeltog i Kolding Afairen og flere Udfald samt øvrige Behageligheder ved Fredericia indtil jeg ifølge Generalcomando Befaling d. 4de Juli blev tilbage commanderet til 13de Batl. paa Als. I Slaget ved Isted var jeg med 13. Batl. ved Stolk og senere
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3