Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Henrik August Carl Bloch
Tjeneste
Rang Sekondløjtnant
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 13. og 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Bromester
Nuværende bopæl Bevencau pr Kiel
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1849
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet. Det høie Krigsministerium anmodes herved allerunderdanigst at udlevere til Overbringeren herr Fabrikant Chr. Waitz i Kjøbenhavn den mig formodentlig tilstaaede Erindringsmedaille med tilbehør. Allerunderdanigst H. Bloch Bromester og afskediget Prem.Lieut. af Krigsreserven Bevencau pr Kiel den 13de Februar 1877
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3