Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Frederik Vilhelm Arnoldi
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Premierløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Linjeintanteribataljon i 1848-50, Ingeniørkorpset i Fredericia i 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Pensioneret Premierløjtnant
Nuværende bopæl Altona, Stinstrasse Nr. 30
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848 og 1864
Sagsbehandlers underskrift Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hr. Pensionist Carl Arnoldi Dannebrogsmand er bemyndiget til at modtage den for mig bestemte Erindringsmedaille. J.F.V. Arnoldi Pensioneret Premierlieutenant Altona d. 4. Februar 1877
Dine bemærkninger til ansøgningen side 4 af 4