Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Henrik Julius Kyhl
Født (dato) 05-03-1829
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Underkorporal
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Civilstatus og Bopæl
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Gjenpart Frivillig Kyhl tilgik Streifcorpset i Juni 1864 fra Central Depotet i Kjøbenhavn. Han blev den 14de Juni 1864 udnævnt til Undercorporal ved Corpset, og har i den Tid, han tjente ved samme, ikke været tiltalt eller straffet. Kjøbenhavn d. 8. August 1871. Aarøe Capt. forh. Chef for Streifcorpset Gjenpartens Overensstemmelse med Originalen bekræfter d.u.s. S. Clausen Cand. phil. Møntergade Nr 23
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3