Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jens Andreas Wolff
Født (dato) 29-01-1841
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Oversygevogter
Afdeling (f.eks Regiment) Lazarettet på Gyldensten
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Handelsgartner
Nuværende bopæl Göteborg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Uberettiget, ei paa Feltfod
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongelige Danske Udenriksministeriet, Kjøbenhavn. Jeg, Jens Andreas Wolff, fött i Sandholts Lykke den 29 Januari 1841 udskreven till millitertjänst på föråret 1864 i Odense, blev beordret at möde ved Militairdepotet i Nyborg nogre dage senere, derfra afsendt til Gyllensten Lazaret som sygevogtare under Nr 24, avancheret der til Oversygvagtere blev på hösten beordret til Depoterne i Nyborg som Oversygvägtare. Om jag såsom Millitairarbeidare er berättiget til nogen Minnesmedalje da anhilla jag allernådigst om at De tägter oversände mig et dejligt Minna. Underdanigste Tjänare J.A. Wolff Handelsgartnare Göteborg den 18 Januar 1877
Dine bemærkninger til ansøgningen