Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jöns Lång
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Värmlands Regemente
Kompagni, eskadron mv. Elfdals Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Carlstad, Stöllet Amnerud
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Carlstad, Stöllet Amnerud d. 23 Febr. 1876 Till Kongl. Krigsministeriet i Köpenhamn Såsom Soldat vid Elfdals Kompani af Vermland Regemente under Öfverste Malmborg, deltog jag uti Dansk-Tyska Kriget åren 1848-50, och då jag hört, det H. Majst. Konungen af Danmark i Nåde behagat låta slå en Minnespenning, att utdelas till deltagarne i detta krig, vill jag härmed uttrcka min varma önskan att få komma i åtmjutande af en sådan minnespenning, hvilken nu på min älderdom skulle upplifva minnet från den lyckliga tid jag fick egna åt Danmarks försvar. Jöns Lång f.d. Corporal och innehafvare af svärdmedalj.
Dine bemærkninger til ansøgningen