Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Anders Hey
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Vestgötha Regementet
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Vedrums Jernvägsstation
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3
Yderlig tekst i ansøgningen Kongl. Danska Krigsministern, Köpenhamn. I anledning af i tidningarne införd allmän Kundgörelse om, att de som i Dansk-Tyska Kriget 1848 på Danska sidan deltagit skulle erhålla medalj vågar jag härmed anmäla mig, befogande mitt afskedspass i afskrift och Prestbevis i origonal för erhållande af belöningan, hoppande Jag att dessa handlingar ära tillräckliga då jag semväl nu upplyser., att jag tjenstgjorde under Herr General Löfvenhjelms befäl. Ödmjukligen Anders Hey Vedrums jernvägsstation i Sverige d. 30. Maj 1876