Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Wilhelm Palmqvist
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Sergent
Afdeling (f.eks Regiment) Kongl Danske 3. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 2. Eskadron
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Nuværende stilling Sergent
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Neergaard
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Nr. 51 Förteckning. af Kongl. Lifgardet till häst  å de personer vid Regimentet, som med Danska Arméen deltagit uti 1864 års krig mot Tyskland. Sergeant Wilhelm Palmqvist, Tjenstgjort vid Kongl. Danska 3die Dragon Regtet 2dra sqvadron Vice Corporalen vid Lifsqvadronen Nr 44 Olof Theodor Rosenblad, tjenstgiort vid Garde Husarerne, 3die Eqvadron vicecorporalen vid 2den Eqvadron Nr 35 Jonsson, tjenstgiort vid Garde Husarerne. Stockholm d. 3 Juli 1876 G. von Thomsen Sekund Chef Ifølge Anmodning af de forannævnte Militaire, W. Palmquist, O. Rosenblad og Jonsson, der ønske at erholde den danske Erindrings Medaille i Anledning af deres Deltagelse i Krigen i 1864, undlader jeg ikke at bevidne Afd. den af ovenstaaende Underskrift af deres Foresatte Oberst Plomgren. Det Kongelig Danske Gesandtskab i Stockholm den 30 Juli 1876. P.M.V. T. Haathansen Legationssekretair
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3