Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Content Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Fredrik Funck
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1848
Rang Gardist
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Livgarde
Tjenestenummer Nr 68
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Stockholms Näs Poststation
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Ministeriet i Köpenhamn. Ödmjukaste Memorial Härmed får undertecknad för dettes Gardist vid Hans Majst. Konungen af Sverje Andra Lifgarde Vördsamt amåla sig till Erhållande af den Minnes Medalj hvilken Hans Majst. Konungen af Danmark instiftat för dem som under åren 1848, 1849, 1850 och 1864 Tjenstgort i kriget Sagde år. 1848 var jag kommanderad och Tjenstgjorde vid den fördelning som var förlagd på Fyen, under Öfverste Löjtnanten Nausthoffs Befel, samt Kapten Lindenriuth Kompagnie, Med Fält Nummern 68. Min Adrese är Stockholms Näs Socken, Bro Härad och Upsala Län, Postadress Stockholms Näs Poststation, Stockholms Näs Socken den 18 April 1876. Med Djupaste Vördnad Framhärder Johan Fredric Funck
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2