Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Anders Cato
Født (dato) 15-01-1822
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Kongl. Skånska Husarregiment
Kompagni, eskadron mv. 2. Felteskadron
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Anatomivagtmester
Nuværende bopæl Lund
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift Resolution Alldenstund via Corporaten vid Hoby Sqvadron af Kongl. Slånska Hussar regementet för Rusthållet Nr 82 Lackalänga, boläget i Lackalänga socken och Malmöhus Län, Anders Cato före antagandet i krigstjenst benämnd Anders Anderson, hvilken är född den 15 Januari 1822 i Stångby Socken af Malmöhus Län, 6 fot lång och tjent vid detta Regemente sedan den 27de November 1841 med förstunde af de Rustandes skriftliga medgifvande begärt, att från Regementet blifra entlediged, fördenskull afskedas han Anders Cato härigenom ad interim från Regementet, med det vittnesbörd, att han dervid sig troget och utmärkt väl skickat, Börandes Anders Cato vid näste med Regementes blifvande General Mönstring denna resolution uppvisa till erhållande af då utfärdande afskedspass. Höganäs  Stubbarp af Chefs Expeditionen den 11 November 1855. P. Sjökrona Regementschef (Sigill) /C. Sievers Resol. å afsked ad interim för v. Corporalen vid Hoby Esqvadron Nr 82 Anders Cato. Rett afskrifret intyga Nilsson og Bengtsson
Dine bemærkninger til ansøgningen side 5 af 6