Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Otto Johannes Daniel Carlsson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Vagtmester
Afdeling (f.eks Regiment) Gardehusarregimentet
Tjenestegørende fra -til Fra 9. April til 28. August
Kompagni, eskadron mv. 6. Eskadron
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Sergeant
Nuværende bopæl Drottningsgata 96, Helsingborg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Castenschiold
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen åren 1863 och 1864. Jag tager mig friheten härmed medela Vidimerade afskrifter af Afsked som rörer dels från Sverige och Dannemark. Underdånigst Otto Carlsson f.d. Sergeant uti Husar Regementet Konung Carl XVde Helsingborg den 12 Januari 1882 Drottningsgatan Nr 96 Vagtmester Otto Carlsson har deeltaget med 1. Husarregiment Gardehusarer i Krigen 1864 og er berettiget til Erindringsmedaillen,  Gardehusarregimentet, Kjøbenhavn d. 2. Februar 1882. Castenschiold
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 5