Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Gustaf August Fredrick Berg
Tjeneste
Tjenestegørende fra -til Fra den 15. Februar
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Ordonnansofficer
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Kavalleriregiments Stab
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Vagtmester
Evt. land Sverige
Nuværende bopæl Engelholm
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift. Svensk Frivillig, Vagtmäster Gustaf August Fredrick Berg, som varit till tienste vid Regementet fron den 15. Februar 1864 till dato. Da Vagtmästeren nu efter eger önske afgaar fra Regementet, kan dete icke undlades att bevidne, att hans forhold så väl i som uden for tienesten har varet meget godt, så att der icke har varet grund till andet än att väre tillfredstillet med ham i en hver henseende. Sigill (=Segl) Fibiget p.t. Regimentskomandeur (Nukgier Major) Hidimens A. Wittboldt Sergeant
Dine bemærkninger til ansøgningen side 6 af 6