Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn G.Tuch Boy, I.F.G. Wirén, Gustaf August Fredrik Berg
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50, 1848-50 og 1864
Rang Ordonnansofficer, Menig, Sergeant
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Kavalleribrigades Stab, 2. Linjebataljon, 5. Dragonregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Helsingborg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen 2. Fahnjunkaren vid Husar Regementet Konung Carl XV,  I.F.G. Wirén som i egenskap af menig vid 8. Linie bataljonen deltagit i 1848 års fälttåg. 3. Sergeanten wid Husar Regementet Konung Carl XV g.A.F. Berg, som i egenskap af Wagtmester warit anställd vid 5. Deagonregementet, 1864 års fälttåg Nödige betyg bifogas. Helsingborg den 1. Mars 1876 G. Teich Boy Öfverste och Chef för Husar Regementet Konung Carl XV
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 6