Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content Holbæk Amt, Løve Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Knudsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Nuværende stilling Couldn't be filled
Bopæl Couldn't be filled
Adresse Couldn't be filled
Yderligere tekst i dokument 18. Bataljon                        18. No 214/1877 Helsingør, den 3. maj 1877.            C. No 13. Da De ikke har været at finde i 2. Jægerkors bøger efter de i Deres andragende, og Deres berettigelse til at erholde medaljen derfor endnu ikke har kunnet godtgøres, anmoder Bataljonen Dem om, for at fremme sagen, at ville besvare følgende spørgsmål og derefter tilbagesende skrivelsen hurtigst muligt. Hvor er De født? I Reerslev by og sogn, Løve herred, Holbæk amt. Stod De ved 2. Jægerkorps under krigen? Ja Har De tjent ved andre afdelinger end  2. Jægerkorps? Nej, ingensinde. Hvad hed Deres kompagnichef og andre af Deres nærmeste foresatte under krigen? Scharfenberg og Overkommandérsergent Nielsen. En konvolut til svaret medfølger, og vil gentagningen afæsket erklæring være at forsyne med Deres underskrift.     Wildenradt P.S. Jeg tillader mig at oplyse, at min faders navn var Knud Gregorius Jensen, og at jeg mulig fejlagtig er anført under navn Hans Gregoriussen (Reersløv).      Hans Knudsen. Til Landmand Hans Knudsen, Søbjerg.