Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Holbæk Amt, Løve Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Pedersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Hvad var Deres bynavn? Gyldenholms Mark. Var De Konstabel, Trænkonstabel eller Trænkusk? Trænkonstabel Havde De andre no end o/25? ikke andet no end 25. Var De udkommanderet under krigen, og da ved hvilken afdeling, når og hvor, og hvad hed Deres officerer (kaptajn eller løjtnant)? Først ved 3. Batteri under Kaptajn Glahn, i 49 og 50 ved Isted og Frederikstad og i 1851 overført til ½batteri Jonquieres Kaptajn over samme. Permitteret fra Glycksborg slot samme år. Skyldbogen bedes indsendt. haves ikke Var De hele tiden til tjeneste i København? ses efter ovenstående. Jeg må tillade mig at sige Hr Regimentskommandør E. Schreiber at dette skema er det 3. fra Regimentet at jeg har udfyldt og håber at det må blive til endelig resultat.                                             Ærbødigst N. Petersen, Teglbrænder i Mullerup.