Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Christian Madsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 04-07-1818
År for krigsdeltagelse 1848-49-50.
Afdeling (institution) 2. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer (52)
Tjenestegørende (1/5 48 til 16 Februar 1850)
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Arbejdsmand
Bopæl Helsingør
Adresse Arbeidsmand Carl Christian Madsen - Arbeiderboligen Nr. 5 Helsingør
Yderligere tekst i dokument Berettiget JNielsen