Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peter Nielsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 14-07-1823
År for krigsdeltagelse 1848 og 49
Afdeling (institution) 1. lette Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer 159
Tjenestegørende Sidst i marts Maaned 1848 og hele 49 og med ude med linieskibet Skjold i 1850
Grad Menig
Såret saaret med 3 Kugler i høire Been den 6. Juni ved Fredericia
Lazaret har lagt på Lazaret i 8 Dage i Baagense og i Kjøbenhavn cirka 12 a 14 Uger paa Garnisons hospitalet 2.den Afdeling
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Skomagermester
Bopæl Helsingør
Adresse Kongensgade 319
Yderligere tekst i dokument Berettiget, Stricker
Indtasterens bemærkninger