Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Henrik Christian Clausen
Fødselsdato Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Til Krigsministeriet Undertegnede tillader sig herved at anmode det (kan ikke læses)Ministerium om at komme i Betragtning (kan ikke læses) Erindringsmedaillien (kan ikke læses) til Underretning . Fulde Navn :Henrik Christian Clausen, Deltaget i Felttoget 1864, ved 14. Regiment,1. Compagni ,No 217 som stedfortræder for Menig Christian Nielsen Winkel af samme Regiment 1. Compagni, Compagnichef Capitain Lohse Ærbødigst Henrik Christian Clausen Adr: Adelgade No 37,2. Sal over Gaarden København d. 14. Mai 1877