Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Henrik Christian Clausen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 14. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 217
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Menig
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl København
Adresse Adelgade Nr 37, 2. sal over Gården
Yderligere tekst i dokument Til Krigsministeriet. Undertegnede tillader sig herved at anmode det høie Ministerium om at komme i Betragtning ved Erindringsmedailliens Uddeling og tjener nedenstaaende til Underretning: Fulde Navn: Henrik Christian Clausen Deeltaget i Felttoget 1864, ved 14. Regiment, 1. Kompagni, Nr 217, som Stedfortræder for Menig Christian Nielsen Winkel af samme Regiments 1ste Compagni, Compagnichef Capitain Lohse. Ærbødigst Henrik Christian Clausen Adr. Adelgade Nr 37, 2den Sal Over Gaarden Kjøbenhavn d. 14 Mai 1877
Indtasterens bemærkninger side 1 af 2