Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Johann Georg Christian Coch
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 29-05-1831
År for krigsdeltagelse I Marts 1864
Afdeling (institution) Ingeniørtropperne
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Ingeniørkompagni
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Jeg har uafbrudt staaet i [kanikkelæses] Militærtjeneste fra 3/10 1848 til 30te Mai 1866
Grad Befalingsmand/fungerende Commanderesergent
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Skriver hos Materialforvalteren ved 1ste Ingeniørdirection
Bopæl København, Nyhavn 51
Adresse Assistent Coch, Nyhavn 51, 1ste Sal
Yderligere tekst i dokument Anmk. Jeg tillader mig at bemærke, at jeg alt i Krigsaarene 1848 - 50 gjorde Militærtjeneste som Artilleri-Underofficerselev for saavidt som dette maaske Kunde jeg anledige, at jeg ansaas berettiget til at faar Medaillen for begge Krigene JGC Coch Berettiget Jørgensen