Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 565
Barnets navn Anders Albert Jensen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 02-11-1857
Undernr: 541
Døbt (dd-mm-åååå) 10-11-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 21-11-1857
Moderens nr 563
Morens navn Ane Marie Christensdatter
Morens fødselsdag 08-11-1835
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Ane Marie Christensdatter, ug: ei ff: født i Asminderød den 8de Novbr. 1835, har tjent Lægen Zachariae, Norgesgaden 196 fra 1te Decbr: f. A. til 1te dennes. Hun tager i Ammetjeneste hos Dr. med. Engelsted, Løvstrædet 122, 1 Sal. Barnet til Arbmd. Hansen i Holmensgade 140 i Kjæld. 12/2 1858 til Mikkelbryggersgaden Nr 100, 1 Sidesal hos Enken Hansen. Navn anf. Forev: Skudsm:
Barnet
Nr 566
Barnets navn Mathilde Vilhelmine Madsen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 10-11-1857
Undernr: 559
Døbt (dd-mm-åååå) 17-11-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 24-11-1857
Moderens nr 580
Morens navn Thrine Sophie Berg
Morens fødselsdag
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Thrine Sophie Berg, ug: ei ff: født i Holebye paa Lolland, 22 Aar, har opholdt sig og tjent heri Staden de sidste 4½ Aar med Undtagelse af dette Aars August og September Maaneder, da hun har tjent Gjæstgiver Hansen i Nyholte Kro; hun har siden havt Logis i Kokkegaden ved Nyboder Nr 463, 1 Bagsal hos Sindstrøm. Hun tager med Barnet til samme Gade Nr 446, 3 Sal til Gaden hos Enken Nielsen. 1857 Novbr: 25 til Borgergaden 105 3 Sal hos Arbmd. Johansen med Barnet. Flyttet til Klærkegade 431, 1 Sal hos Skræddersvend Hansen. Navn anf. Forev: Skudsm:
Barnet
Nr 567
Barnets navn Hans Thorvald Jensen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 18-09-1857
Undernr: 472
Døbt (dd-mm-åååå) 22-09-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 25-11-1857
Moderens nr 488
Morens navn Birthe Marie Hansdatter
Morens fødselsdag
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Birthe Marie Hansdatter, fraskildt Arbeidsmand Frederik Edvard Jacobsen af Holbæk i hvilket Ægteskab hun har født en Søn, født i Sønder-Jernløse, 33 Aar, har sidst tjent Tracteur Olsen i Frederiksberg Allée Nr 1 i en Maaned til afvigte 9de Juni og har siden havt Logis i Teglgaardstrædet Nr 198, 1 Bgs: hos Stolemager Poulsen. Hun tager i Ammetjeneste paa Værnedamsveien Nr 51 i Stuen. Barnet i Thune Bye ved Roeskilde hos Ole Hansens enke. Ønsker Hemmelighed! Forev. Skudsm.