Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 532
Barnets navn Benedicte Marie Madsen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 05-10-1857
Undernr: 497
Døbt (dd-mm-åååå) 06-10-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 03-11-1857
Moderens nr 516
Morens navn Karen Johanne Madsdatter
Morens fødselsdag 10-10-1827
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret den 3die November 1857 til Moderen Karen Johanne Madsdatter, ug: ff. 432-1855 død og udenfor Stift:, født i Birkerød den 10de Octbr: 1827, har stadig tjent, sidst Conditor Brodersen p. Frederiksberg fra 30te Sept: 1855 til afvigte 1te Mai og derefter havt Logis i Adelgaden 238, 1 Bags. hos Kudsk Madsen. Hun tager nu til Farvergaden 129, 1 Bgs. hos Møllersv: Olsen og udsætter Barnet i Adelgaden 279, 3 Bgs. Navn anf.
Barnet
Nr 533
Barnets navn Thorvald Christian Lund
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 08-08-1857
Undernr: 403
Døbt (dd-mm-åååå) 11-08-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-11-1857
Død (dd-mm-åååå) 13-02-1858
Moderens nr 417
Morens navn Nielsine Cecilie Lund
Morens fødselsdag 06-06-1830
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret den 4de November 1857 til Moderen Nielsine Cecilie Lund, ug: ei ff:, født d: 6te Juni 1830 i Ruthsker Sogn paa Bornholm, kom i Mai 1846 hertil Staden, hvor hun tjente til 1 Mai 1853 og derefter til 1te Mai d. A. tjent Proprietair Mourier paa Frederiksberg; hun har atter siden tjent her, men skal den 1te October tiltræde Tjeneste hos Juul i Smallegaden Nr 4. Barnet forblev foreløbig paa Ammestuen paa Grund af en Deformitet ved Fødderne og er sat i Pleie hos Fyrmærker Christensen i Falkoneraléen Nr 57 C i Stuen til Alléen. (Ny Landlyst.) Barnet død 13 Februar 1858. Navn anf.
Barnet
Nr 534
Barnets navn Alfred Heinrich Klemmick
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 18-10-1857
Undernr: 512
Døbt (dd-mm-åååå) 20-10-1857
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-11-1857
Moderens nr 532
Morens navn Sophie Rosaline Weihs
Morens fødselsdag 02-01-1824
Bemærkning til udsat/udleveret Udleveret den 4de November 1857 til Moderen Sophie Rosaline Weihs, ugivt, født den 2den Jan. 1824 heri Staden hvor hun best. har oph: sig og de sidste 5 Aar ernæret sig ved Tobaksspinderarbeide for Budelmann i Gothersgaden 23 og havt Bolig i Dr: Tvergade 364, 2 Sal hos Enken Maas, hvorfra hun indkom paa Stiftelsen og til hvem hun atter tager tilbage tilligemed Barnet, men nu i Adelgaden Nr 235, 2 Sidesal. 14/12 57 til Store Kongensgade 266, 2 Sal hos Skibstømmer Block. 21/12 til Gl Mynt Nr 162 paa Qvisten hos Moderen. 21/12 57 til Gl Mynt 162 paa Qvisten hos Moderen men nedflyttet i Mai 1858 til 4de Sal. 21/8 58 til Diderikbadskjærsgang Nr 206, 2 Sal tilgaden hos Enken Busch. 1858 4/9 sammesteds men til Gaarden hos Armd. Philipsen. 30/4 59 til Adelgaden 260, 2 Bagsal hos Enken Preusler. 1859 20/8 Adelg. 264, 3 Bgs. Arbm. Køll, p. Døren staar Nr 14. 3/9 59 til Adelgade 235, 1 Sidesal til venstre 1 Opgang hos Skomager Mulvad. Hjelpen ophørt 22 Octobr 1859. Navn anf: Forev: Beviis.