Pasprotokoller

At rejse i fortidens Danmark var ikke helt så frit og ligetil, som det er i dag, for de danske myndigheder førte striks kontrol med alle rejsende, der krydsede vand (og sommetider også med rejsende, der ikke gjorde). Ville man bevæge sig mellem landsdele, mellem større byer eller blot deltage i det lokale sommermarked, måtte man først en tur forbi den lokale retsbetjent, og betale for et såkaldt rejsepas. Passet var gyldigt i tre døgn, udstedt til én bestemt destination og vedhæftet et påbud om, at man skulle tage den hurtigste vej til sit endemål. Undervejs på rejsen skulle passet vises til vognkusken, færgemanden og kromutteren og ikke mindst til retsbetjenten, der registrerede og indsamlede oplysninger om alle udstedte og foreviste pas i de såkaldte pasprotokoller, som i dag opbevares hos Rigsarkivet.

Pasprotokollerne beretter altså om rejser – fra afgang til ankomst, og dækker stort set alle større danske byer og overfartsstæder fra 1700-tallets afslutningen til 1900-tallets begyndelse.

De fortæller os hvor og hvornår vores forfædre rejste, og de smuldrende sider rummer ofte umådelig meget viden om den bredere befolknings ”gøren og laden”, som ikke findes i andet samtidigt materiale.

 

Vejledning: https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/04/Pasprotokoller-%E2%80%93-vejledning-til-indtastning.pdf

 

StatusClosed for contributions
Number of users52
Join the project

Content

Record creator Record Series Klar til indtastning Documents
Korsør Byfoged Pasprotokol 3641 Klar til indtastning 3672
Svaneke Byfoged Pasprotokol 53 Klar til indtastning 59
Viborg Byfoged Pasprotokol 3052 Klar til indtastning 3167

Top 20

No. Nickname Points
1 Chris 64
2 anl 52
3 MASC 11
4 Elpe 10
5 RAKET3 5
6 Sif 2
7 1952 1
8 Lrn 1
9 Sikkerhedsrisiko 5 1