Christiansted Byfoged: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på Christiansted politikontor i perioden 1798-1846. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 4643, Godkendte: 267
Gennemført

Transskriptioner

6%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Vis alle serier
Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1798 - 1805 278 Klar til indtastning 0 5 283 Klar til indtastning 0 0 283
1805 - 1809 300 Klar til indtastning 0 40 340 Klar til indtastning 0 0 340
1809 - 1811 156 Klar til indtastning 0 7 163 Klar til indtastning 0 0 163
1811 - 1815 413 Klar til indtastning 0 4 417 Klar til indtastning 0 0 417
1815 - 1818 410 Klar til indtastning 0 4 414 Klar til indtastning 0 0 414
1818 - 1822 379 Klar til indtastning 0 4 383 Klar til indtastning 0 0 383
1822 - 1826 333 Klar til indtastning 0 6 339 Klar til indtastning 0 0 339
1826 - 1830 79 Klar til indtastning 0 162 241 Klar til indtastning 0 0 241
1830 - 1832 285 Klar til indtastning 0 4 289 Klar til indtastning 0 0 289
1832 - 1834 285 Klar til indtastning 0 5 290 Klar til indtastning 0 0 290
1834 - 1835 222 Klar til indtastning 0 6 228 Klar til indtastning 0 0 228
1835 - 1837 285 Klar til indtastning 0 5 290 Klar til indtastning 0 0 290
1837 - 1839 285 Klar til indtastning 0 5 290 Klar til indtastning 0 0 290
1839 - 1843 382 Klar til indtastning 0 5 387 Klar til indtastning 0 0 387
1843 - 1846 284 Klar til indtastning 0 5 289 Klar til indtastning 0 0 289