Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager: Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen

Beskrivelse

Krigen i 1864 foregik ikke blot på land men også i stor grad på havet. I Søtræfningen ved Helgoland  9. maj 1864 mødte en dansk flådestyrke en østrigsk–preussisk eskadre under den østrigske søhelt Wilhelm Freiherr von Tegetthoff ud for Helgoland. Danskerne vandt en opmuntrende, omend begrænset sejr, da det østrigske flagskib, fregatten Schwartzenberg, blev skudt i brand, hvorefter østrigerne trak sig tilbage i ly af Helgoland, der var under engelsk kontrol. Ud på natten lykkedes det den østrigsk–preussiske eskadre at flygte til Cuxhaven ved Elbens udmunding. På dansk side bestod flåden af to fregatter, Niels Juel og Jylland, samt korvetten Hejmdal. Det var historiens sidste søslag af betydning udkæmpet mellem træskibe og det sidste danske med træskibe overhovedet.

Ansøgninger fra marinen ligner de øvrige ansøgningsskemaer, men indeholder også nogle nye oplysninger, f.eks. hvilke skibe den enkelte ansøger sejlede på.

På maleriet, der er venligt doneret af Sønderjydske Billeder, ses en fortolkning af slaget ved Helgoland den 9. maj 1864.

 

OmfangDokumenter: 663, Godkendte: 663
Gennemført

Transskriptioner

100%
Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
A - 0 0 63 63
B - 0 0 58 58
C - 0 0 58 58
D - 0 0 13 13
E - 0 0 14 14
F - 0 0 26 26
G - 0 0 30 30
H - 0 0 152 152
I - J 0 0 33 33
I - J 0 0 124 124
K - 0 0 51 51
L - 0 0 41 41