1. Udskrivningskreds: Landrulle. Register til tilgangslister. 1. lægd

Beskrivelse

Her indtastes et register til den lægdsrulle, der dækker tilflytterne til København fra provinsen. Det er især vigtigt at få indtastet registrene til og med 1902, fordi de er ordnet efter stednavne i stedet for alfabetisk efter navn.

VIGTIG INFORMATION: Systemet kan være meget lang tid om at gemme dine indtastninger. Det er vigtigt, at du kun trykker på gem-knappen én gang og så i øvrigt venter tålmodigt. Forlad endelig ikke siden, før systemet er færdig med at gemme.

OmfangDokumenter: 8211, Godkendte: 8211
Gennemført

Register

100%
Arkivsamling
Lægdsruller - register over tilflyttere til København

Bliv indtaster

Indhold

Vis alle serier
Navn Register
Klar til indtastning
Register
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Register
Dokumenter